Xúc tiến công việc

Xúc tiến công việc

Xúc tiến công việc

Học cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại khi muốn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình một cách lịch thiệp trước nhận xét của người đối diện.

Bạn sẽ luyện cách tự giới thiệu một lần nữa và cách đáp lại những nhận xét tiêu cực hoặc tích cực.

Ngoài ra, bài học còn cung cấp một số câu mẫu để khước từ một lời mời hay từ chối một cách khéo léo mà không phải nói ‘no’. Bạn cũng sẽ biết cách dùng từ ‘now’ để nhấn mạnh hay chuyển đề tài.

Bài tập

Bài học PDF này hướng dẫn bạn sử dụng dùng từ 'now', ‘anyway’ hay ‘by the way’ để thay đổi đề tài nói chuyện. Ngoài phần bài tập luyện tập từ vựng, bạn sẽ được học và luyện tập cách bày tỏ sự chia sẻ trước một nhận định tích cực hay tiêu cực.