Media releases

Media releases

Nối kết bạn đọc khắp nơi trong vùng Châu Á–Thái Bình Dương

Radio Australia - mạng truyền thông quốc tế của Cơ quan Truyền thông Quốc gia Australia (Australian Broadcasting Corporation – ABC) vừa giới thiệu một số dịch vụ và mạng xã hội mới trên Internet.

Download

Liên hệ

 • Địa chỉ
  Radio Australia
  GPO Box 9994, Melbourne
  Australia 3001
 • Điện thoại
  Liên lạc từ nước ngoài:
  +61 3 9626 1500
 • Liên lạc từ Australia:
  03 9626 1500
 • Số fax
  Liên lạc từ nước ngoài:
  +61 3 9626 1899
 • Liên lạc từ Australia:
  03 9626 1899