Australia

David Choi and Jason Chen (ABC Licensed)

Bạn cũng có thể thành ‘sao’ trên YouTube

Cập nhật lúc 24 April 2014, 17:03 AEST

David Choi và Jason Chen đại diện cho thế hệ nhạc sĩ trẻ hôm nay, những người biết tận dụng sự hữu tích của các phương tiện truyền thông xã hội. Tự hào với hàng triệu lượt xem trên YouTube và hàng trăm ngàn người đăng ký nhận tin (subscriber), hai chàng nhạc sĩ này cho rằng ai cũng có thể khiến mạng xã hội ‘dậy sóng’ nếu họ có đam mê.

Xem chi tiết