Our people

Nhân sự

Alex Khun

Alex tham gia Radio Australia năm 2004. Hiện nay anh chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình đa truyền thông cho Ban tiếng Khmer và chuyên mục Học tiếng Anh.

Anh Vũ

Anh Vũ bắt đầu làm việc cho Radio Australia Ban Tiếng Việt vào cuối năm 2007. Trước đó, cô làm biên tập viên tại Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Arsisto Ambyo

Arsisto là phát thanh viên và sản xuất chương trình cho Radio Australia bằng Tiếng Anh và Indonesia.

Bảo Vũ

Bảo Vũ bắt đầu làm việc cho Radio Australia Ban Tiếng Việt từ năm 1991. Anh có nhiều kiến thức về các vấn đề thời sự trong khu vực và hệ thống giáo dục Úc.

Erwin Renaldi

Erwin gia nhập Radio Australia từ năm 2011 với vai trò sản xuất nội dung và phát thanh viên của Ban tiếng Indonesia và bộ phận Học tiếng Anh

 
Julia Scott

Julia bắt đầu làm việc tại Radio Australia từ năm 2001 và đảm nhiệm vai trò điều phối chương trình Học tiếng Anh từ năm 2010.

Lili Từ

Lili Từ tham gia Radio Australia vào năm 2007 và hiện nay phụ trách sản xuất nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Lily Yan

Lily tham gia Radio Australia năm 2008 và làm việc tại nhiều vị trí khác nhau từ phóng viên, phát thanh viên và tổ chức sản xuất chương trình.

Sabrina Lilir

Sabrina tham gia Radio Australia năm 2008 và sản xuất chương trình cho radio, web và mạng xã hội cho Ban tiếng Indonesia và tiếng Anh.

Liên hệ

 • Địa chỉ
  Radio Australia
  GPO Box 9994, Melbourne
  Australia 3001
 • Điện thoại
  Liên lạc từ nước ngoài:
  +61 3 9626 1500
 • Liên lạc từ Australia:
  03 9626 1500
 • Số fax
  Liên lạc từ nước ngoài:
  +61 3 9626 1899
 • Liên lạc từ Australia:
  03 9626 1899