Alex Khun (vietnamese)

Alex Khun (vietnamese)

Alex Khun

Alex Khun

Tổ chức sản xuất

Alex tham gia Radio Australia năm 2004 với vai trò thực tập sinh. Hiện nay anh chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình đa truyền thông cho Ban tiếng Khmer và chuyên mục Học tiếng Anh. Trước khi làm việc tại Radio Australia, Alex làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.

Bài viết

Christine Messina a senior law clerk at Springvale

Tôi làm Trợ lý Luật pháp

Cập nhật lúc 8 March 2012, 14:21 AEDT

Christine Messina chia sẻ về công việc tại một văn phòng luật của Úc tại Springvale, khu vực đa văn hóa tại Melbourne.  

Liên hệ phòng thu

Muốn chia sẻ về những gì mà bạn đang nghe trên radio?

Nhắn tin/SMS
Gửi tin nhắn của bạn đến số +61 427 72 72 72

Tweet
Thêm hashtag #raonair vào tweet của bản để tham gia nói chuyện.

Email
Hãy gửi email những suy nghĩ của bạn cho chúng tôi, những tin nhắn của bạn có thể được sử dụng trong chương trình phát thanh.