Bao Vu

Bảo Vũ

Bảo Vũ

Tổ chức sản xuất

Bảo Vũ dạy tiểu học tại tiểu bang Victoria từ năm 1988. Anh bắt đầu cộng tác với Ban Tiếng Việt vào năm 1991. Từ năm 1994, anh làm việc cho Ban Việt Ngữ Đài BBC tại Luân Đôn, Anh Quốc. Năm 1997, Bảo Vũ trở về với ngành giáo dục Úc. Năm 2002, anh làm việc toàn thời gian tại Radio Australia Ban Tiếng Việt.

Liên hệ phòng thu

Muốn chia sẻ về những gì mà bạn đang nghe trên radio?

Nhắn tin/SMS
Gửi tin nhắn của bạn đến số +61 427 72 72 72

Tweet
Thêm hashtag #raonair vào tweet của bản để tham gia nói chuyện.

Email
Hãy gửi email những suy nghĩ của bạn cho chúng tôi, những tin nhắn của bạn có thể được sử dụng trong chương trình phát thanh.