Sabrina Lilir (vietnamese)

Sabrina Lilir (vietnamese)

Sabrina Lilir

Sabrina Lilir

Tổ chức sản xuất

Sabrina tham gia Radio Australia năm 2008 và sản xuất chương trình cho radio, web và mạng xã hội cho Ban tiếng Indonesia và tiếng Anh. Cô cũng tham gia và đóng góp nội dung cho chuyên mục Học tiếng Anh.

Bài viết

Cappuccino

Càfê và sữa khiến ta gần nhau

Cập nhật lúc 8 March 2012, 15:58 AEDT

Văn hóa uống cà phê chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của mọi người dù bạn ở đâu trên thế giới.

Liên hệ phòng thu

Muốn chia sẻ về những gì mà bạn đang nghe trên radio?

Nhắn tin/SMS
Gửi tin nhắn của bạn đến số +61 427 72 72 72

Tweet
Thêm hashtag #raonair vào tweet của bản để tham gia nói chuyện.

Email
Hãy gửi email những suy nghĩ của bạn cho chúng tôi, những tin nhắn của bạn có thể được sử dụng trong chương trình phát thanh.