Podcasts

Tiếng Anh ở Australia I

Loạt bài gồm 26 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.

Tiếng Anh ở Australia II

Loạt bài gồm 22 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.

Tiếng Anh Du lịch

Loạt bài gồm 26 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn và du lịch.

Tiếng Anh Thương mại

Loạt 26 bài học sẽ cho các bạn những thông tin thiết thực, hữu ích và đầy bất ngờ trong kinh doanh.