Thay đổi lịch phát thanh sóng ngắn tại Châu Á

Từ ngày 1 tháng Hai, 2015 Radio Australia sẽ ngừng dịch vụ phát thanh sóng ngắn đến Châu Á. Chương trình phát thanh sóng ngắn vẫn tiếp tục tại các nước Thái Bình Dương. Phát thanh trực tuyếnpodcast sẽ vẫn tiếp tục hoạt động cùng với chương trình phát thanh trên sóng FM tại Phnom Penh và Vientiane. Xem Hướng dẫn dò sóng phát thanh hay cách nghe đài để biết những chọn lựa khác trong khu vực của bạn. 

Presenters

Người dẫn chương trình