New Radio Australia schedule

Our new schedule is now online. We have some great new shows and even more fantastic Australian music.  Some familiar programs have moved into new time slots but our much loved weekend coverage of the AFL and NRL remains.  We hope you enjoy our new lineup - your feedback is always welcome.

 

Schedule

Lịch phát sóng

Detecting timezone...

Liên hệ phòng thu

Muốn chia sẻ về những gì mà bạn đang nghe trên radio?

Nhắn tin/SMS
Gửi tin nhắn của bạn đến số +61 427 72 72 72

Tweet
Thêm hashtag #raonair vào tweet của bản để tham gia nói chuyện.

Email
Hãy gửi email những suy nghĩ của bạn cho chúng tôi, những tin nhắn của bạn có thể được sử dụng trong chương trình phát thanh.