Ways to listen

Hướng dẫn nghe

Thay đổi địa điểm

Trực tuyến

Listen live to our two audio streams via our media player and listen to programs and stories on demand via MP3 download.

Cửa sổ nghe Radio Lịch phát sóng Podcasts

Vệ tinh

Intelsat-20
Transponder: 
LM15C
Modulation Format: 
QPSK
Symbol rate: 
19.85 MB/ps
FEQ: 
7/8
Controlled Access: 
Smartcard required
Receiver: 
Any DVB MPEG4 compliant receiver

Sóng ngắn

Muốn nghe sóng ngắn, bạn cần một máy radio sóng ngắn chuyên dụng. Các chương trình phát sóng của chúng tôi vào những giờ cao điểm tại các vùng trọng điểm trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sử dụng nhiều tần số khác nhau. Chúng tôi đề nghị rằng nếu có thể, bạn nên sử dụng một ăng-ten bên ngoài để cải thiện việc tiếp nhận sóng. Tín hiệu sóng ngắn có thể bị nhiễu do các tín hiệu của đài truyền hình khác, các thiết bị điện tử như máy tính, lò vi sóng, truyền hình, động cơ xe hơi và đèn huỳnh quang.

Hướng dẫn tần số thu sóng ngắn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương