Podcasts

Podcasts

Danh sách tải podcast (các bài nghe) của chúng tôi sử dụng công nghệ ‘Really Simple Syndication’ (RSS) - định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML để chuyển các file mp3 đến máy tính hoặc thiết bị điện thoại của bạn một cách nhanh chóng.

Đăng ký nhận RSS

RSS

Danh sách tải RSS (dạng bài viết) của chúng tôi sử dụng công nghệ ‘Really Simple Syndication’ (RSS) để chuyển tải các chương trình trực tuyến đến máy tính hoặc thiết bị điện thoại của bạn một cách nhanh chóng. Trong hầu hết các trường hợp, trình duyệt web có sẵn các chương trình đọc RSS. Nếu không, bạn có thể tải miễn phí phần mềm đọc RSS hoặc sử dụng các dịch vụ RSS trực tuyến. Chương trình đọc RSS (RSS reader) còn có các tên gọi khác là web feed reader hoặc aggregators.

Email Updates

Email updates

Đăng ký nhận chương trình và tin bài của chúng tôi qua email.